Roving Exhibition
Avon Mall, Fanling 1
Avon Mall, Fanling 2
Avon Mall, Fanling 3
Avon Mall, Fanling 4
Avon Mall, Fanling 5

Avon Mall, Fanling (11-12 January 2020)

 

Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin 1
Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin 2
Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin 3
Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin 4
Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin 5
Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin 6

Tsz Wan Shan Shopping Centre, Wong Tai Sin (26 - 27 October 2019)

 

Public Seminar
Hong Kong Science Museum, Tsim Sha Tsui 1
Hong Kong Science Museum, Tsim Sha Tsui 2
Hong Kong Science Museum, Tsim Sha Tsui 3
Hong Kong Science Museum, Tsim Sha Tsui 4
Hong Kong Science Museum, Tsim Sha Tsui 5

Hong Kong Science Museum, Tsim Sha Tsui (9 December 2019)

 

Hong Kong Central Library, Causeway Bay 1
Hong Kong Central Library, Causeway Bay 2
Hong Kong Central Library, Causeway Bay 3
Hong Kong Central Library, Causeway Bay 4

Hong Kong Central Library, Causeway Bay (30 November 2019)

 

Hong Kong Space Museum, Tsim Sha Tsui 1
Hong Kong Space Museum, Tsim Sha Tsui 2
Hong Kong Space Museum, Tsim Sha Tsui 3
Hong Kong Space Museum, Tsim Sha Tsui 4

Hong Kong Space Museum, Tsim Sha Tsui (19 October 2019)

 

Hong Kong Productivity Council, Kowloon Tong 1
Hong Kong Productivity Council, Kowloon Tong 2
Hong Kong Productivity Council, Kowloon Tong 3
Hong Kong Productivity Council, Kowloon Tong 4

Hong Kong Productivity Council, Kowloon Tong (17 September 2019)